William Garrett Piston, Lee’s Tarnished Lieutenant – recenzja

Postać generała Jamesa Longstreeta jest znana nawet osobom nie interesującym się zbytnio wojną secesyjną. Chociaż to właśnie Longstreet skinieniem głowy wysłał dywizję Picketta do słynnego ataku trzeciego dnia bitwy pod Gettysburgiem, zabrakło dla niego miejsca w uświęconym tradycją „Przegranej Sprawy” panteonie konfederackich bohaterów. Odpowiedź na pytanie, dlaczego jego nazwiska nie wymienia się dziś jednym tchem … Dowiedz się więcej

„Naturalna obrona wolnego kraju”: armia regularna, milicje stanowe i ochotnicy przed wybuchem wojny secesyjnej

Streszczenie Summary Artykuł stanowi krótkie omówienie problemu specyfiki wojskowości Stanów Zjednoczonych w okresie poprzedzającym wojnę secesyjną. Tradycja rządów demokratycznych i głęboko zakorzeniony lęk przed zbrojną uzurpacją władzy w państwie rzutował wówczas na stosunek decydentów i społeczeństwa do regularnych sił zbrojnych. Konsekwencją było ograniczanie liczebności stałej armii państwowej i opieranie się na formacjach milicyjnych i ochotniczych. … Dowiedz się więcej