„Naturalna obrona wolnego kraju”: armia regularna, milicje stanowe i ochotnicy przed wybuchem wojny secesyjnej

Streszczenie Summary Artykuł stanowi krótkie omówienie problemu specyfiki wojskowości Stanów Zjednoczonych w okresie poprzedzającym wojnę secesyjną. Tradycja rządów demokratycznych i głęboko zakorzeniony lęk przed zbrojną uzurpacją władzy w państwie rzutował wówczas na stosunek decydentów i społeczeństwa do regularnych sił zbrojnych. Konsekwencją było ograniczanie liczebności stałej armii państwowej i opieranie się na formacjach milicyjnych i ochotniczych. … Dowiedz się więcej