Kategorie
Redakcyjne

Varsity – pożegnanie szybowców transportowych – zapowiedź

Pełen tekst opisujący Operację Varsity. Jak co roku ostatni weterani będą 24 marca świętowali swój udział w finałowej operacji powietrznodesantowej aliantów zachodnich podczas II wojny światowej. W operacji Varsity wszystko miało być po nowemu – bezpieczniej, szybciej, sprawniej, efektywniej. Żołnierzom desantu powietrznego dano do dyspozycji trochę zmodernizowane szybowce, trochę zmodernizowane spadochrony, trochę nowego oporządzenia i […]

Kategorie
Recenzje

Peter van der Linden, Kampina Airborne – Airborne Evaders of The Kampina Forest – recenzja

Trwa publicystyczna ofensywa obywateli państw Beneluksu związana z tematyką operacji Market-Garden. Zaledwie 17 września ubiegłego roku od belgijsko-holenderskiej pary autorskiej otrzymaliśmy imponującej wielkości dylogię na temat udziału w tej operacji amerykańskiej 101. DPD, a już ogłoszono zainicjowanie prac nad taką samą dylogią poświęconą 82. DPD i jej działaniom w Holandii podczas II wojny światowej. Jakby […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Ardeny 1944 – szybowce na ratunek Bastogne – część 1

Streszczenie Summary Publikacja jest pierwszą częścią pracy dotyczącej szybowcowej ewakuacji żołnierzy amerykańskich spod Bastogne. Sama operacja była pewną nowością dla amerykańskich dowódców, którzy do lat drugiej wojny światowej traktowali szybownictwo z pewną pogardą. Atak niemiecki w Ardenach zmusił jednak amerykańskich generałów do wykorzystania wszystkich możliwości, w tym także szybowców. This is the first part of […]

Kategorie
Redakcyjne

Operacja Odpór – szybowcowy ratunek Bastogne – zapowiedź

W 68. rocznicę amerykańskiej Operacji Repulse („Odpór”) przypominamy wydarzenia z zachodnioeuropejskiego teatru działań wojennych, które swoim charakterem bardziej przypominają front wschodni II wojny światowej, niż typowe działania aliantów zachodnich. W historii szybownictwa wojskowego stosunkowo mało jest operacji zimowych. Niewiele jest także operacji bardziej dramatycznych, a przy tym zapomnianych, niż szybowcowa część Repulse Ratowanie szybowcami oblężonego […]