Varsity – pożegnanie szybowców transportowych – zapowiedź