Kategorie
XX i XXI wiek

Robotnicy Zagłębia Dąbrowskiego w świetle powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 r.

Problem struktury społecznej Polski międzywojennej stanowi i stanowił pole zainteresowań wielu badaczy. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Janusza Żarnowskiego1. Społeczeństwem województwa kieleckiego w latach 1918-1939 zajmowali się m. in. Regina Renz oraz Mieczysław Markowski. Wymienieni historycy przeanalizowali strukturę warstwy rzemieślniczej, drobnomieszczańskiej oraz grupy ziemiaństwa i robotników przemysłowych. Zauważyli też konieczność przedstawienia układu społecznego poszczególnych […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Reklama usług na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1918-1926

Streszczenie Summary „Gazeta Kielecka” w latach 1918-1926 była dla czytelnika nie tylko głównym źródłem wiadomości z otaczającego ich świata, ale również jednym z czołowych publikatorów anonsów reklamowych. Z przeprowadzonej kwerendy wynika, iż najczęściej na szpaltach czasopisma gościły anonse reklamowe nadawców z branży usługowej. Wśród tej gałęzi gospodarki dominowały ogłoszenia miejscowych lekarzy medycyny oraz placówek kulturalno-rozrywkowych, […]