Reklama usług na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1918-1926

Streszczenie Summary „Gazeta Kielecka” w latach 1918-1926 była dla czytelnika nie tylko głównym źródłem wiadomości z otaczającego ich świata, ale również jednym z czołowych publikatorów anonsów reklamowych. Z przeprowadzonej kwerendy wynika, iż najczęściej na szpaltach czasopisma gościły anonse reklamowe nadawców z branży usługowej. Wśród tej gałęzi gospodarki dominowały ogłoszenia miejscowych lekarzy medycyny oraz placówek kulturalno-rozrywkowych, … Dowiedz się więcej