Robotnicy Zagłębia Dąbrowskiego w świetle powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 r.

Problem struktury społecznej Polski międzywojennej stanowi i stanowił pole zainteresowań wielu badaczy. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Janusza Żarnowskiego1. Społeczeństwem województwa kieleckiego w latach 1918-1939 zajmowali się m. in. Regina Renz oraz Mieczysław Markowski. Wymienieni historycy przeanalizowali strukturę warstwy rzemieślniczej, drobnomieszczańskiej oraz grupy ziemiaństwa i robotników przemysłowych. Zauważyli też konieczność przedstawienia układu społecznego poszczególnych … Dowiedz się więcej