Jedyna kobieta – technik pokładowy samolotu w WP

Jedyna w Wojsku Polskim kobieta – technik pokładowy samolotu służy w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego. Prócz zakresu standardowych obowiązków związanych z tym stanowiskiem w trakcie lotu, odpowiada także za obsługę i eksploatację samolotów transportowych typu Bryza.

Por. Ewelina Maziewska ukończyła studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w 2012 roku na kierunku Mechanika i budowa maszyn, a następnie rozpoczęła służbę w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach. Początkowo pełniła obowiązki dowódcy plutonu obsługi lotniska. W 2014 roku odbyła kurs doskonalący w specjalności inżynieryjno-lotniczej z zakresu obsługi płatowca i silnika, co umożliwiło jej objęcie obowiązków dowódcy obsługi płatowców i silników w eskadrze technicznej. W trakcie służby wojskowej nabywała niezbędne doświadczenie w bezpośredniej obsłudze statków powietrznych oraz w trakcie szkoleń z zakresu budowy silnika i płatowca statków powietrznych, użytkowanych przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej: śmigłowca pokładowego Sh-2G i samolotów typu An / M-28 Bryza. W 2016 roku rozpoczęła proces szkolenia na stanowisko technika pokładowego samolotu An / M-28. W tym celu ukończyła kurs dla technicznego personelu latającego, a następnie przeszła szkolenie z samoratowania i przetrwania w wodzie oraz odbyła kurs z zakresu zarządzania zasobami załogi. W 2017 roku, po ukończeniu podstawowego kursu spadochronowego rozpoczęła także praktyczne szkolenie w powietrzu, które ukończyła uzyskując uprawnienia technika pokładowego samolotu An / M-28 Bryza. Od 2016 roku pełni obowiązki dowódcy obsługi płatowca i silnika tych samolotów, w eskadrze obsługi 43 Bazy Lotnictwa Morskiego.

Źródło: DGRSZ
Tekst i zdjęcia: kmdr ppor. Marcin Braszak