płk dypl. pil. Józef Pęcko

W dniu 18 grudnia 2017 roku, zmarł w domu, w Warszawie płk dypl. pil. Józef Pęcko, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Śp. płk dypl. pil. Józef Pęcko urodził się 29 września 1934 r. w Porębie Wielkiej k. Oświęcimia. 1 listopada 1953 r. po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 4 w Dęblinie. Szkołę ukończył 1 września 1956 r. Został pilotem-instruktorem w samodzielnej eskadrze szkolnej OSL w Białej Podlaskiej, a od 1 grudnia 1958 r. w 52. Lotniczym Pułku Szkolnym w Radzyniu Podlaskim. 1 maja 1962 r. rozpoczął służbę w 47. Pułku Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego w Modlinie, jako starszy pilot. 5 czerwca 1963 r. został dowódcą klucza. W pułku tym obejmował kolejno stanowiska: 2 lipca 1968 r. – zastępcy dowódcy eskadry, 5 lutego 1970 r. – dowódcy eskadry, a od 5 kwietnia 1974 r. był zastępcą dowódcy pułku ds. liniowych. 31 marca 1980 r. został dowódcą 47. Szkolnego Pułku Śmigłowców w Nowym Mieście nad Pilica. Pułkiem dowodził do 8 września 1988 r., po czym prawie rok był w dyspozycji dowódcy Wojsk Lotniczych. 10 lipca 1989 r. rozpoczął służbę wojskową w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na stanowisku starszego specjalisty lotnictwa. 25 października 1991 r. został szefem lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek MSW, a od 31 kwietnia do 31 sierpnia 1992 r. był dowódcą NJW MSW. Z dnie 31 sierpnia 1992 r. po prawie czterdziestoletniej służbie, został zwolniony do rezerwy, na własna prośbę. Był pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej. Jego ogólny nalot wynosił 6200 godzin. Mieszkał w Warszawie. Był odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (1973 r.). Msza święta żałobna odbędzie się 21 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej 1 w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu na Starych Powązkach. Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

Henryk Czyżyk