Stosunki Mieszka I z Węgrami i Prusami w polskiej historiografii po 1945 roku