DGRSZ: Żołnierska Pamięć trwa

Dowódcy i żołnierze jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczą w akcji Żołnierska Pamięć, odwiedzając i porządkując groby dowódców, zasłużonych żołnierzy i znamienitych Polaków.
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych dowódca generalny gen. broni pil. Lech Majewski w asyście szefa sztabu DGRSZ gen. dyw. Ireneusza Bartniaka i szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztofa Żabickiego oddał honor i złożył wieniec pod obeliskiem upamiętniającym śp. gen. pil. Andrzeja Błasika oraz załogę samolotu Tu-154M, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Delegacja oficerów Dowództwa Generalnego RSZ złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach znamienitych dowódców i lotników cmentarzach Wojskowe Powązki i Stare Powązki. Gen. dyw. Ireneusz Bartniak, gen. bryg. Krzysztof Żabicki i płk Robert Bajurski odwiedzili też kwaterę, w której spoczywają wojskowi i politycy, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Złożyli kwiaty i oddali cześć tragicznie zmarłym.

Na stołecznej Cytadeli wieńce i znicze pod epitafium upamiętniającym żołnierzy poległych podczas misji poza granicami kraju oraz pod obeliskiem upamiętniającym gen. broni Tadeusza Buka złożyli Inspektor Rodzajów Wojsk gen. brygady Michał Sikora; dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ płk Ireneusz Szkolniak i dowódca Batalionu Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych – ppłk Artur Zieliński.

Katowice

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych i Narodowym Świętem Niepodległości wojewoda śląski z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach wielkich rodaków, zasłużonych pracą, twórczością i walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny. Wiązanki i znicze złożyli m. in. pod pomnikiem upamiętniającym 65 ofiar katastrofy budowlanej w Katowicach, w krypcie Archikatedry Chrystusa Króla, Cmentarzu Garnizonowym w Katowicach oraz w innych miejscach pamięci.

Kraków

Delegacje z Dowództwa Generalnego z Inspektorem WS gen. dyw. Piotrem Patalongiem na czele, z Dowództwa Operacyjnego SZ oraz Centrum Operacji Specjalnych DKWS z dowódcą gen. bryg. Jerzym Gutem oraz p. Marta Murzańską – Potasińską, delegacje z jednostek NIL, AGAT i FORMOZA oraz innych krakowskich jednostek wojskowych złożyły na Cmentarzu Rakowickim wiązanki kwiatów na grobie dowódcy Wojsk Specjalnych ś.p. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, który zginął tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem. Delegacje zapaliły również znicze na grobie ś.p. gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego.

Katowice

Mjr Adam Dudek z WKU w Katowicach i ppor. Łukasz Gąbka WKTr Katowice odwiedzili grób śp. kpr. Grzegorza Noska, żołnierza 6 kompanii zaopatrzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej, poległego na misji w Iraku 12 września 2004 r. Żołnierz usiłował ratować swego dowódcę plutonu ś.p. por. Daniela Różyńskiego, rannego w wyniku ostrzału ze strony irackich rebeliantów. Własnym ciałem przykrył dowódcę, chcąc ochronić go przed nawałnicą pocisków, jednak został śmiertelnie ranny.

Toruń

W przeddzień Święta Zmarłych w ramach kontynuowania akcji Żołnierska Pamięć, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu kpt. Andrzej Tecłaf oraz Aleksandra Kołodyńska zapalili znicze na grobach żołnierzy zmarłych w czasie wykonywania zadań w kraju, grobach wielkich rodaków oraz w miejscach Pamięci Narodowej. Znicze zapalili między innymi na grobie śp. generał Elżbiety Zawackiej zasłużonego żołnierza, bojownika o narodową pamięć, śp. pułkownika Grzegorza Nicke, który własnym ciałem ochronił żołnierza przed wybuchem granatu oraz na toruńskiej Barbarce, miejscu upamiętniającym ofiary masowych egzekucji przeprowadzonych na mieszkańcach Torunia przez Niemców w 1939 roku.

Tekst: mjr Andrzej Sowa – WKU w Toruniu

Warszawa

Delegacja żołnierzy Batalionu Dowodzenia DWL uczestniczyła w przedsięwzięciu „Żołnierska Pamięć”. Żołnierze uporządkowali miejsca pamięci oraz zapalili znicze w stolicy przed pomnikami Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Bohaterów Getta, Drzewem Pawiackim (Pawiak), na grobach gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ppor. Stefana Szuby (patrona batalionu, żołnierza 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, powstańca warszawskiego) i przed Bramą Straceń na Cytadeli (cmentarz-mauzoleum więźniów politycznych straconych w Królestwie Kongresowym).

Mirosławiec

Delegacja żołnierzy z 12 Komendy Lotniska z Mirosławca złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach i mogiłach ośmiu oficerów-lotników: ppłk. Dariusza Pawlaka w Mirosławcu, ppłk. pil. Andrzeja Wyciślika w Wałczu, ppłk. pil. Grzegorza Jułgi, ppłk. pil. Wacława Macko, mjr. pil. Pawła Zdunka i mjr. Jarosława Iwaszkiewicza w Pile, ppłk. pil. Bogdana Kawki w Ostrorogu i mjr. pil. Grzegorz Stepaniuka w Węgorzynie.

Bydgoszcz

Jak co roku na bydgoskich cmentarzach została przeprowadzona akcja odwiedzin grobów w ramach programu „Żołnierska pamięć”, w której wzięli udział żołnierze 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Logistycy uporządkowali żołnierskie mogiły będące pod ich opieką, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze upamiętniając tych, którzy Ojczyźnie poświęcili to, co najcenniejsze – życie.

Elbląg

W ramach programu „Żołnierska Pamięć” żołnierze jednostek wojskowych 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Garnizonu Elbląg, uporządkowali żołnierskie mogiły, tereny przy pomnikach i tablicach pamiątkowych, będących pod ich opieką. Złożono wiązanki kwiatów i wieńce. Przy nich 1 listopada staną posterunki honorowe oraz zapłoną znicze.

Groby poległych żołnierzy dywizji odwiedziła w dniu 30 października delegacja Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z płk Stanisławem Wożniakiem na czele. Delegacja zapaliła symboliczne znicze w miejscu wiecznego spoczynku st. sierż. Tomasza Murkowskiego z 13 Pułku Przeciwlotniczego oraz kpr. ndt. Krystiana Andrzejczaka i kpr. ndt. Andrzeja Zielke z 16 Batalionu Remontowego w Elblągu, którzy polegli wykonując zadania w czasie misji stabilizacyjnej w Iraku. Delegacja zapaliła również znicze na grobie plut. Wojciecha Lewickiego, który zginął wykonując zadania na poligonie w Drawsku Pomorskim w 2003 roku. Symboliczne znicze zapłonęły także na grobie gen. bryg. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego, na mogiłach Żołnierzy Września 1939 roku i grobach Żołnierzy – Aliantów.

Tekst: mjr Zbigniew Tuszyński

Grójec

Żołnierze 1 Ośrodka Radioelektronicznego porządkowali mogiły żołnierzy poległych w II wojnie światowej, odwiedzili groby zmarłych żołnierzy i dowódców i miejsca pamięci narodowej w Grójcu, Częstoniewie, Rembertowie i na Powązkach oraz w miejscahc stacjonowania podległych pododdziałów. Łącznie zapalili znicze na prawie 50 grobach i miejscach pamięci.

Radom

Delegacja 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego uporządkowała żołnierskie groby, zapaliła znicze i oddała hołd w miejscu wiecznego spoczynku kpt. pil. Arkadiusza Ziętka i Aleksandry Zasuszanki, autorski słów „Marsza Lotników”.

Świdwin

Lotnicy z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i Narodowym Świętem Niepodległości odwiedziliśmy groby kolegów zmarłych w czasie wykonywania zadań. Uporządkowali groby i zapalili znicze na mogiłach śp. gen. bryg. pil. Dariusza Maciąga oraz śp. płk pil. Wojciecha Maniewskiego. Odwiedzili też mogiły żołnierzy AK pochowanych na cmentarzu w Kołobrzegu.

zolnierze pamietaja

Źródło: DGRSZ

Tekst i zdjęcia: ppłk Artur Goławski, sierż. Hubert Kłopocki, Robert Laskowski, kpt. Mariusz Stępień, Anna Kuna