Wizyta chińskich lotników w Dęblinie

Wysocy rangą przedstawiciele Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wraz z oficerami chińskiego attachatu, 3 lipca br. odbyli wizytę studyjną w garnizonie Dęblin.

Gości powitał dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego generał brygady pilot Marian Jeleniewski, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych generał brygady pilot Jan Rajchel oraz dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego pułkownik pilot Waldemar Gołębiowski.

W składzie delegacji Sił Powietrznych ChRL znalazło się ponad 40 wysokich rangą oficerów. Reprezentantom chińskiego lotnictwa wojskowego przewodniczył zastępca szefa Sztabu Sił Powietrznych ChRL. Wśród chińskich żołnierzy byli także dwaj generałowie dywizji (Li Chunchao i He Linuo). Większość delegacji stanowili słuchacze studiów generalskich w chińskiej akademii wojskowej – pułkownicy oraz starsi pułkownicy (ten stopień odpowiada naszemu generałowi brygady).

W czasie jednodniowego pobytu w Dęblinie oficerowie Sił Powietrznych ChRL odwiedzili Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych oraz podporządkowaną 4. Skrzydłu Lotnictwa Szkolnego, 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego.

Wizyta była przede wszystkim poświęcona zapoznaniu się chińskich oficerów z system szkolenia lotniczego przyszłych polskich pilotów wojskowych oraz głównymi zadaniami, planami rozwoju oraz sprzętem lotniczym będącym na wyposażeniu 41. BLSz oraz WSOSP. Gości szczególnie interesował plan wdrożenia samolotu szkolenia zaawansowanego AJT (następcy „Iskry”) oraz związane z jego zakupem inwestycje aktualnie realizowane na dęblińskim lotnisku.

Chińscy oficerowie podczas pobytu w Dęblinie mieli także możliwość obejrzeć wystawę statyczną statków powietrznych, które na co dzień eksploatowane są w 41. BLSz.

Z chińską delegacją spotkała się również Hanna Czerska-Gąsiewska, Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, która przedstawiła unikatowe walory powiatu rydzkiego oraz lubelszczyzny.

Wizyta w Dęblinie była ostatnim punktem pobytu przedstawicieli Sił Powietrznych ChRL w jednostkach wojskowych Polskich Sił Powietrznych. W poprzednich dniach oficerowie z Chin odwiedzili Dowództwo Sił Powietrznych oraz 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

Z Dęblina chińscy lotnicy odlecieli wojskowym Boeingiem 737 do Berlina, gdzie odbędą dalszą część wizyty studyjnej po jednostkach sił powietrznych w wybranych państwach Europy.

Z koncepcją zorganizowania wizyty w Polskich Siłach Powietrznych wyszła Ambasada ChRL w Polsce.

Chiny Dęblin

Źródło: 4slsz.wp.mil.pl

Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Grabarczuk / oficer prasowy 4. SLSz