Pierwszy francuski Tiger HAD dostarczony do macierzystej bazy