Malczewski Ryszard

Ryszard Malczewski (1917-1986), major pilot Wojska Polskiego Urodził się 10 lipca 1917 roku w Kijowie (Rosja). Był absolwentem Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach Przysposobienia Wojskowego Lotniczego przeszedł przeszkolenie szybowcowe i lotnicze przy Aeroklubie Poznańskim. Od 1937 roku kształcił się w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po dwóch latach, w ramach XII Promocji … Dowiedz się więcej

Rutkowski Kazimierz

Kazimierz Rutkowski (1914-1995), podpułkownik pilot Wojska Polskiego, as myśliwski drugiej wojny światowej. Urodził się 24 maja 1914 roku w Lisznie (Lubelszczyzna). Uczęszczał do Gimnazjum Państwowego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim, gdzie zdał maturę. W 1938 roku został absolwentem XI Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (57 lokata). W stopniu podporucznika pilota przydzielono go do … Dowiedz się więcej