LUTY-13 w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Doskonalenie umiejętności, kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, było głównym celem przeprowadzonego 20 lutego treningu sztabowy pk. LUTY-13. Stosunki WISLANDII z MONDĄ pozostają od dłuższego czasu napięte, między innymi z powodu nieuregulowanych kwestii związanych z eksploatacją niedawno odkrytych bogatych złóż surowców energetycznych. Przy takich założeniach oficerowie Centrum doskonalili umiejętności kierowania przedsięwzięciami mobilizacyjnego rozwinięcia w warunkach … Dowiedz się więcej