LUTY-13 w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Doskonalenie umiejętności, kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, było głównym celem przeprowadzonego 20 lutego treningu sztabowy pk. LUTY-13.

Stosunki WISLANDII z MONDĄ pozostają od dłuższego czasu napięte, między innymi z powodu nieuregulowanych kwestii związanych z eksploatacją niedawno odkrytych bogatych złóż surowców energetycznych. Przy takich założeniach oficerowie Centrum doskonalili umiejętności kierowania przedsięwzięciami mobilizacyjnego rozwinięcia w warunkach zakłóceń.

Wypracowano szereg właściwych decyzji, które pozwoliły na sprawne funkcjonowanie placówki w warunkach kryzysu. Sztab ćwiczących okazał się kompetentnym organizmem wspierającym decyzyjnie komendanta Centrum. Trening został poprzedzony szkoleniem uzupełniającym, którego celem było doskonalenie indywidualnych i zespołowych umiejętności poszczególnych osób funkcyjnych.

Źródło: http://www.cs.sp.mil.pl, mjr Wiesław Wiśniewski

Zdjęcia: http://www.cs.sp.mil.pl, mjr Wiesław Wiśniewski