Kategorie
Nowożytność

Księgozbiór Janusza Radziwiłła (1612-1655)

Książka odgrywała bardzo ważną rolę w życiu codziennym magnaterii. Wykorzystywano ją zarówno w celach praktycznych (o czym może świadczyć duża ilość utworów politycznych, wojskowych oraz architektonicznych w zbiorach magnackich), jak i rozrywkowych. ((W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976, s. 151, 162.)). Najczęściej magnaci nabywali książki w czasie młodzieńczych podróży […]