Sobieski wielkim dowódcą był? Bitwa pod Mątwami, wojskowa porażka Jana Sobieskiego.

Streszczenie Summary Jan III Sobieski w polskiej świadomości historycznej jest postrzegany jako jeden z najwybitniejszych władców oraz dowódców wojskowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Duży wpływ na ukształtowanie się takiego wizerunku miała postawa monarchy w bitwie pod Chocimiem oraz Wiedniem. Celem referatu jest natomiast bliższe przyjrzenie się początkowej karierze wojskowej Jana Sobieskiego. Przeanalizowanie postawy hetmana w bitwie pod Mątwami … Dowiedz się więcej