Odznaczenia pamiątkowe za służbę w polskich kontyngentach wojskowych

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych apeluje do osób, które jeszcze nie odebrały należnych im oznaczeń typu „GWIAZDA” za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych o zgłaszanie się do sekcji personalnych macierzystych jednostek lub do właściwych miejscu zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień. Odznaczenia typu „GWIAZDA” nadawane są na mocy postanowienia Prezydenta RP za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych … Dowiedz się więcej