Odznaczenia pamiątkowe za służbę w polskich kontyngentach wojskowych

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych apeluje do osób, które jeszcze nie odebrały należnych im oznaczeń typu „GWIAZDA” za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych o zgłaszanie się do sekcji personalnych macierzystych jednostek lub do właściwych miejscu zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień.
Odznaczenia typu „GWIAZDA” nadawane są na mocy postanowienia Prezydenta RP za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie od 2008 r., w Czadzie, Kongu i na Morzu Śródziemnym od 2010 r., a Gwiazdy Załóg Lotniczych od 2012 r.
Wśród personelu Sił Zbrojnych jest wielu żołnierzy spełniających warunki do otrzymania GWIAZD, jednakże często osoby te nie wiedzą o tym, gdyż odeszli ze służby wojskowej jeszcze przed wejściem w życie przepisów normujących zasady nadawania odznaczeń. To do tych byłych żołnierzy przede wszystkim skierowany jest ten apel.
Staramy się dotrzeć na różne sposoby i wszelkimi możliwymi drogami do osób, które były uczestnikami misji. Najczęściej jednak brak aktualnego adresu, byłego żołnierza uniemożliwia Nam wręczenie oznaczenia.
Chcemy, aby wszyscy żołnierze, którzy pełnili zaszczytną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych i spełniają warunki zostali oznaczeni i mogli jak najszybciej odebrać należne im „GWIAZDY”.
Aby rozpocząć procedurę przyznania odznaczeń, prosimy o zgłaszanie się:
§ żołnierzy zawodowych do Sekcji Personalnej (S-1) macierzystej jednostki;
§ żołnierzy rezerwy do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Wojskowych Komendy Uzupełnień.
UWAGA:
Zgodnie pkt. 3 ppk 1 Decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie występowania z wnioskami o nadanie odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „GWIAZDA” termin składania wniosków o nadanie gwiazdy dla żołnierzy pełniących służbę w polskich kontyngentach wojskowych w latach 2002 – 2010 upływa z dniem 31 października 2013 roku.
Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 205, poz. 1207) nadawanie odznaczeń wojskowych typu „GWIAZDA” żołnierzom pełniących służbę w polskich kontyngentach wojskowych w latach 2002 – 2010 zostanie uznane za zakończone z dniem 31 grudnia 2013 roku i po tym terminie nie będzie prawnych możliwości nadania tych odznaczeń.

Źródło: sp.mil.pl

Autor: mjr Marek Pietrzak/Dowództwo Operacyjne SZ
Zdjęcie: sp.mil.pl/Dowództwo Operacyjne SZ