Nowe odznaczenie – Gwiazda Załóg Lotniczych

Gwiazda Załóg Lotniczych będzie przyznawana przez Prezydenta Polski od początku września 2012 roku.

Gwiazda będzie nadawana żołnierzom, którzy od 2005 roku służyli w kontyngentach „Orlik” w misji nadzoru przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy, a także w operacji wsparcia Łotwy w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom szczytu NATO w Rydze w 2006 roku. Odznaczenie zostało wprowadzone na mocy rozporządzenia z 4 maja 2012 roku. Przepisy wejdą w źycie po 3 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw, co miało miejsce 4 czerwca. Więcej szczegółów przynosi informacja prasowa SP:

Prezydenckie rozporządzenie ustala wzór Gwiazdy Załóg Lotniczych, jej wstążki, baretki i okuć. Lotnicza Gwiazda wyglądem nawiązuje do wcześniej nadawanych Gwiazd: Iraku, Afganistanu, Czadu, Konga i Morza Śródziemnego, a ustanowionych w 2007 roku. Gwiazdy w systemie starszeństwa polskich odznaczeń są najniższymi odznaczeniami państwowymi.
Gwiazdą Załóg Lotniczych będą mogli być również honorowani za nienaganną służbę na obczyźnie członkowie załóg wojskowych statków powietrznych – uczestnicy polskich kontyngentów wojskowych, działających w innych niż wymienione operacjach, a także członkowie załóg wojskowych statków powietrznych, którzy służyli poza polskimi kontyngentami (na przykład na pokładach natowskich samolotów AWACS w Afganistanie i nad Morzem Śródziemnym). 
Gwiazdę nadawać i wręczać ma Prezydent RP z inicjatywy własnej, a także na wniosek ministra właściwego do spraw obrony lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezydent ma również prawo do pozbawienia Gwiazdy osoby nią odznaczonej.

Źródło: sp.mil.pl / odpułkownik Artur Goławski, Wydział Prasowy DSP

Zdjęcia: sp.mil.pl