Kategorie
News Polska

CSSP: Egzamin kandydatów na podoficerów

Prowadzone w CS SP od 2011 roku kursy podoficerskie ukończyło ponad 200 kandydatów z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Obecnie jest to jedyna droga do podoficerskiego awansu. Egzamin przeprowadzony w CS SP był ostatnim etapem rozpoczętego w 2013 roku kursu szkolenia ogólnego zrealizowanego w oparciu o Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego. Komisja egzaminacyjna w składzie […]

Kategorie
News Polska

CSSP: Akcja „PLUSZAKI”

Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym, dziękujemy żołnierzom i pracownikom Centrum, ich Rodzinom i Dzieciom, które podzieliły się swoimi ukochanymi zabawkami. Efekty prowadzonych w Centrum i na zewnątrz akcji przerosła najśmielsze nasze oczekiwania. Ilość zebranych zabawek jest imponująca. Aby dzieci chore na raka mogły poczuć magię Świąt przyłączyło się do nas koszalińskie Przedszkole Happy Days. W poniedziałek […]

Kategorie
News Polska

Zawody strzeleckie GWIAZDKA-13

Pomysłodawcą i twórcą idei zawodów oraz Regulaminu Zawodów jest major dyplomowany Jacek Grzeszczyk – kierownik Cyklu Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego CS SP. Pierwsze dwa lata zawody realizowane były wyłącznie z żołnierzami dywizjonu zabezpieczenia, zaś od 2003 roku prowadzony jest dla wszystkich żołnierzy Centrum. Celem zawodów jest propagowanie strzelectwa wojskowego i wyłonienie najlepszego strzelca w danym […]

Kategorie
News Polska

Motomikołaje i żołnierze Centrum

W tym roku motocykliści zbierali dary i datki na dwie instytucje – Dom Samotnej Matki i Koszalińskie Hospicjum. Po obu stronach placu przed Politechniką ustawiono stanowiska z atrakcjami. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko promocyjne wystawione we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień z Koszalina. Na schodach przed wejściem na uczelnię zaaranżowana została scena, na której występowali […]

Kategorie
News Polska

Generał brygady Michał Sikora gościem Centrum

Wizyta Generała Sikory – Szefa Zespołu ds. Inspektoratu Rodzaju Wojsk Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych miała charakter roboczy i w głównej mierze związana była z poinformowaniem kadry CS SP o prowadzonej reformie dowodzenia armią. Dotychczasowe zadania Rodzajów Sił Zbrojnych od 1. stycznia 2014 roku przejmie Dowództwo Generalne. Podczas swojego wystąpienia generał brygady Michał Sikora […]

Kategorie
News Polska

Napalm w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Przedsięwzięcie przeprowadzono w ramach zajęć instruktażowo-metodycznych dla żołnierzy Ośrodka Szkolenia Podstawowego oraz Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego – organizatorów szkolenia oraz biorących udział w szkoleniu elewów służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Głównym celem prowadzonych zajęć było doskonalenie kadry dowódczej i instruktorskiej, ujednolicenie zadań wykonywanych w ośrodku OPBMAR oraz uodparnianie psychiczne żołnierzy w środowisku zagrożenia napalmem. Wraz […]