Napalm w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Przedsięwzięcie przeprowadzono w ramach zajęć instruktażowo-metodycznych dla żołnierzy Ośrodka Szkolenia Podstawowego oraz Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego – organizatorów szkolenia oraz biorących udział w szkoleniu elewów służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Głównym celem prowadzonych zajęć było doskonalenie kadry dowódczej i instruktorskiej, ujednolicenie zadań wykonywanych w ośrodku OPBMAR oraz uodparnianie psychiczne żołnierzy w środowisku zagrożenia napalmem.

Wraz z kadrą naszego Centrum w zajęciach tych udział wzięli żołnierze kursu przeszkolenia szeregowych zawodowych przygotowujący się do zdawania egzaminu na podoficera.

Szkolenie podzielone było na dwa etapy. Pierwszy to szkolenie zapoznawcze tematycznie związane z współczesnymi środkami zapalającymi i skutkami ich rażącego działania. W etapie drugim zajęto się ochroną przed środkami zapalającymi z pokonaniem toru napalmowego.

Podczas zajęć szczególną uwagę zwracano na zabezpieczenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz przestrzeganie jego warunków. Przy właściwym zaangażowaniu wszystkich biorących udział w szkoleniu założone cele zostały osiągnięte. Kierownikiem zajęć był kapitan Michał Komiencz zaś merytoryczny nadzór nad całością sprawował chorąży Jarosław Marcisz.

cssp-cwiczenia

Źródło: CSSP
Autor: kpt. Jarosław Barczewski / CS SP
Zdjęcie: kpt. Jarosław Barczewski / CS SP