Generał brygady Michał Sikora gościem Centrum

Wizyta Generała Sikory – Szefa Zespołu ds. Inspektoratu Rodzaju Wojsk Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych miała charakter roboczy i w głównej mierze związana była z poinformowaniem kadry CS SP o prowadzonej reformie dowodzenia armią. Dotychczasowe zadania Rodzajów Sił Zbrojnych od 1. stycznia 2014 roku przejmie Dowództwo Generalne.

Podczas swojego wystąpienia generał brygady Michał Sikora szeroko omówił dotychczasowe działania związane z reorganizacją oraz zadania stojące przed nowym Dowództwem. „Mając na uwadze tak daleko idące zmiany robimy wszystko, by nie doszło do zerwania ciągłości dowodzenia. Czuwa nad tym Grupa Organizacyjna Dowództwa Generalnego” – zaznaczył generał Sikora. „Zmiana systemu dowodzenia to również usprawnienie funkcjonowania na poziomie taktycznym”.

Nasz gość z uwagą wysłuchał informacji o Centrum. Priorytetowo potraktował analizę i wynikające z niej wnioski obejmujące strukturę i treści programów prowadzonego w CS SP szkolenia w obszarze wiedzy i umiejętności. Pan Generał dopytywał o kryteria doboru kadry dydaktycznej oraz przeanalizował zrealizowane i zaplanowane szkolenia.

Biorąc pod uwagę zbliżające się święta spotkanie zakończyło złożenie życzeń pomyślności, zdrowia i zadowolenia – tak na niwie zawodowej, jak i rodzinnej.

general-w-cssp

Źródło: cssp.mil.pl
Autor: kpt. Jarosław Barczewski

Zdjęcie: kpt. Jarosław Barczewski