CSSP: Egzamin kandydatów na podoficerów

Prowadzone w CS SP od 2011 roku kursy podoficerskie ukończyło ponad 200 kandydatów z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Obecnie jest to jedyna droga do podoficerskiego awansu. Egzamin przeprowadzony w CS SP był ostatnim etapem rozpoczętego w 2013 roku kursu szkolenia ogólnego zrealizowanego w oparciu o Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego.

Komisja egzaminacyjna w składzie kapitan Grażyna WOJEWNIK, starszy chorąży sztabowy Jarosław DĄBROWSKI, chorąży sztabowy Wiesław PRZYBYSZ, chorąży Sebastian MUSIAŁ oraz chorąży Marek WĘGRZYŃSKI przeegzaminowała 40 starszych szeregowych. Komisji towarzyszył przedstawiciel Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych starszy sierżant Karol MAJEK.

Celem prowadzonego egzaminu było ocenienie teoretycznej i praktycznej wiedzy pozyskanej w ramach kursu podoficerskiego, na którą składało się przygotowanie do dowodzenia żołnierzami, znajomość psychologicznych i społecznych uwarunkowań służby wojskowej, wiedza z zakresu prawnych podstaw służby, jak również znajomość i umiejętność szkolenia oraz wychowawczego oddziaływania na podwładnych.

Egzamin zrealizowano w trzech etapach. Pierwszy z nich to egzamin weryfikujący umiejętności strzeleckie, który przeprowadzono 5. grudnia 2013 roku. Kandydatów na podoficerów poddano próbie strzelania bojowego prowadzonego różnymi sposobami z karabinka kbk AK oraz z pistoletu wojskowego do ukazujących się celów.

W dniach 2-3. stycznia 2014 r. dokonano weryfikacji umiejętności teoretycznych i praktycznych ze szkolenia ogólnego obejmujący wiedzę z regulaminów, metodyki szkolenia wojskowego, zagadnień taktyki, szkolenia ogniowego, terenoznawstwa, zabezpieczenia medycznego działań bojowych oraz budowy i ogólnych zasad eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Egzamin wszyscy zakończyli pomyślnie. Przed nimi kilka dni oddechu i… powrót do nauki na kursie specjalistycznym.

egzamin-cssp

Źródło: CSSP
Autor: kpt. Jarosław Barczewski – oficer prasowy CS SP
Zdjęcie: kpt. Jarosław Barczewski – oficer prasowy CS SP