Kategorie
Systemy

CARABAS – system dozoru powietrznego

CARABAS to system przeznaczony do lokalizowania sił przeciwnika co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku konfliktów asymetrycznych.