Bomba burząca 50 kg PuW

Bomba burząca 50 kg PuW w polskim lotnictwie wojskowym była używana w okresie międzywojennym. Bomba burząca 50 kg PuW skonstruowana została w trakcie I wojny światowej w niemieckim ośrodku badawczym w Berlinie Fridenau. Próby bomby odbyły się w 1915 roku, wejście do uzbrojenia nastąpiło z kolei rok później. Skrót „PuW” pochodził od nazwy firmy wytwarzającej … Dowiedz się więcej