Bomba burząca 50 kg PuW

Bomba burząca 50 kg PuW w polskim lotnictwie wojskowym była używana w okresie międzywojennym.

Bomba burząca 50 kg PuW skonstruowana została w trakcie I wojny światowej w niemieckim ośrodku badawczym w Berlinie Fridenau. Próby bomby odbyły się w 1915 roku, wejście do uzbrojenia nastąpiło z kolei rok później. Skrót „PuW” pochodził od nazwy firmy wytwarzającej tą broń – Prüfanstalt und Werft der Fligertruppen. Bomby tego typu zostały zdobyte przez polskie lotnictwo w trakcie powstania wielkopolskiego – znajdowały się one w składach na lotnisku w Ławicy. Liczbę zdobytych egzemplarzy określa się na 2500 sztuk.

Bomba burząca 50 kg PuW służyła do niszczenia lekkich umocnień polowych czy też nieumocnionych budynków itp. Była ona zbudowana z metalowego korpusu w przedniej części tłoczonego i grubszego, a w środkowej i tylnej wykonanego ze zwijanej blachy. Bomba posiadała statecznik składający się z trzech lotek zagiętych tak, by w trakcie spadania wprowadzić ją w ruch wirowy. Było to niezbędne dla jej stabilnego lotu i odbezpieczenia. W broni tej stosowano dwa typy zapalników – uderzeniowe z krótką zwłoką umożliwiające penetrację celu lub też zapalniki minowe. Pierwszy z nich odbezpieczał się dzięki ruchowi wirowemu bomby, drugi był zapalnikiem uderzeniowym z 60 sekundową zwłoką. Ładunek wybuchowy bomb tego typu stanowiła mieszanka dwunitrotoulenu oraz dwu- i czteronitronaftalenu. Minimalna wysokość zrzutów bomb 50 kg PuW wynosiła 400 m (dla zapalnika minowego 150 m). Bomba burząca 50 kg PuW po uderzeniu w ziemię tworzyła krater o średnicy 3-4 m i głębokości od 1,5 do 2 metrów. Malowano je farbą olejną w kolorze szarym.

Podstawowe dane bomby burzącej 50 kg PuW

Masa bomby 50 kg
Masa materiału wybuchowego 17 kg
Masa zapalnika 3,8 kg
Długość bomby 1700 mm
Średnica bomby 162 mm

Bibliografia
Fleisher W., German air-dropped weapons to 1945, Stuttgart 2003.
Thamm W., Fligerbomben, Bonn 2003.
Popiel A., Uzbrojenie lotnictwa polskiego 1918-1939, Warszawa 1991.

Wojciech Sługocki

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii