Bomba burząca 300 kg PuW

Bomba burząca 300 kg PuW była najcięższą ze zdobycznych niemieckich bomb używanych w lotnictwie polskim okresu międzywojennego. Bomba burząca 300 kg PuW opracowana została w trakcie I wojny światowej w ośrodku w Berlinie Friedenau, jej producentem była z kolei firma Prüfanstalt und Werft der Fligertruppen – stąd skrót „PuW”. Pierwsze próby z bronią tego typu … Dowiedz się więcej