Ćwiczenia Desant-13 w 25. BKPow

W środę 27 marca br. w 7. dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku zakończyło się czterodniowe ćwiczenie taktyczno – specjalne żołnierzy Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej pod kryptonimem Desant-13.  Ćwiczenie to było ostatnim elementem kończącym kilkumiesięczny cykl szkolenia przygotowującego żołnierzy SGPSz do czekającego ich już wkrótce realnego działania podczas operacji ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu. Głównym celem ćwiczenia … Dowiedz się więcej

7. dywizjon lotniczy gości niemieckich żołnierzy

26. i 27. listopada 7. dywizjon lotniczy wchodzący w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej gościł niemieckich żołnierzy z Bazy Lotniczej w Holzdorf gdzie stacjonuje 64. Skrzydło Śmigłowców (niem. Hubschraubergeschwader 64, ang. Helicopter Wing 64).  Odwiedziny te były pokłosiem odbytych we wrześniu na Węgrzech ćwiczeń śmigłowców LOGICAL DECISION 2012 i towarzyszących im kontaktów między polskimi i … Dowiedz się więcej