Ćwiczenia Desant-13 w 25. BKPow

W środę 27 marca br. w 7. dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku zakończyło się czterodniowe ćwiczenie taktyczno – specjalne żołnierzy Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej pod kryptonimem Desant-13.  Ćwiczenie to było ostatnim elementem kończącym kilkumiesięczny cykl szkolenia przygotowującego żołnierzy SGPSz do czekającego ich już wkrótce realnego działania podczas operacji ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie Samodzielnej Grupy Powietrzno – Szturmowe w planowaniu i prowadzeniu działań desantowo – szturmowych oraz powietrzno – szturmowych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Organizatorem ćwiczenia był Dowódca XIII zmiany PKW Afganistan gen. bryg. Marek Sokołowski. Kierownik ćwiczenia ppłk dypl. Dionizy Budziszewski (Dowódca SGPSz X zmiany PKW Afganistan) wykorzystując swoje doświadczenie z misji poza granicami kraju oraz ponad dwudziestoletni staż zawodowej służby wojskowej czuwał nad sprawnym i bezpiecznym realizowaniem zadań przez żołnierzy SGPSz, co pozwoliło na osiągnięcie postawionych w ćwiczeniu celów szkoleniowych. 

W ostatnim elemencie szkolenia SGPSz uczestniczyło około 200 żołnierzy. Głównie byli to żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia i Pruszcza Gdańskiego oraz specjaliści z innych rodzajów Sił Zbrojnych wydzieleni do SGPSz XIII zmiany PKW Afganistan.

Ćwiczenie realizowano na kilku połączonych ze sobą płaszczyznach. Sztab wraz z centrum operacji taktycznych (COT) realizował planowanie zadań dla elementów lotniczych i naziemnych. Elementy zabezpieczające działalność i funkcjonowanie SGPSz w ramach codziennej działalności 7. dywizjonu lotniczego doskonaliły umiejętności w obsłudze śmigłowców oraz zabezpieczeniu lotów, natomiast elementy taktyczne zgodnie z założeniami scenariusza ćwiczenia realizowały wspólne zadania, doskonaląc współdziałanie w różnych sytuacjach taktycznych. Ćwiczenie Desant-13 skupione było na wsparciu Afgańskich Sił Bezpieczeństwa w Prowincji Ghazni, którą w czasie ćwiczenia zastępowała południowo – wschodnia część województwa łódzkiego. W ramach działalności praktycznej realizowano szereg przedsięwzięć, które umożliwiły pełne przygotowanie personelu SGPSz do realizacji zadań. Podczas ćwiczenia zrealizowano między innymi rozpoznanie powietrzne rejonów zagrożonych, działania taktyczne połączone ze strzelaniem sytuacyjnym oraz desantowaniem na obiekt w ramach wspierania Afgańskich Sił Bezpieczeństwa w realizacji operacji Cordon and Search, odszukanie i likwidacja składu materiałów wybuchowych i amunicji tzw. Cache, realizacja zadań, jako Powietrzne Siły Szybkiego Reagowania (AIR QRF – Quick Reaction Forces). Realizacja zadań w większości odbywała się w oparciu o infrastrukturę szkoleniową znajdującą się w Nowym Glinniku, jednakże główny element taktyczny realizowany był w ośrodku szkolenia BOR w Raduczu.

Tekst: kpt. Ewelina Osuchowska-Rybka

Zdjęcia: Bartosz Bera, kpt. Ewelina Osuchowska–Rybka, kpt. Dariusz Popławski