4. Pułk Lotniczy

4. Pułk Lotniczy (1924-1939), jednostka Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Organizowanie pułku rozpoczęto w maju 1924 roku w Toruniu poprzez przekształcenie Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych w jednostkę bojową. Pierwszym dowódcą był dotychczasowy komendant OSOL płk pil. Roman Florer. Pierwotnie w jednostce znalazły się: I. dywizjon wywiadowczy (41. i 42. eskadry wywiadowcze), oraz II. dywizjon wywiadowczy (43. … Dowiedz się więcej