gen. bryg. Tadeusz Mikoś

W dniu 7 sierpnia 2018 roku, zmarł w swoim mieszkaniu, w Warszawie, gen. bryg. Tadeusz Mikoś, zasłużony generał Wojsk Radiotechnicznych Wojska Polskiego, członek Klubu Generałów WP i Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Ś.p. gen. bryg. Tadeusz Mikoś urodził się 7 lutego 1933 r. w Baryczy (rzeszowskie). W 1953 r. ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu, a w 1955 r. OSR w Beniaminowie koło Warszawy. Po promocji został technikiem urządzeń nadawczo-odbiorczych w 22. Samodzielnym Pułku Obserwacyjno-Meldunkowym. W latach 1957–1961 był dowódcą stacji radiolokacyjnej P-20 w 22. sbrt, a następnie kierownikiem sekcji radiotechnicznej w tym batalionie. W latach 1963–1969 w dowództwie 3. Korpusu OPK we Wrocławiu był pomocnikiem szefa Wydziału Techniki i Eksploatacji. W 1971 r. ukończył Politechnikę Wrocławską i awansował na starszego inżyniera Wydziału Eksploatacji w 3. Korpusie OPK. Przez rok pełnił funkcję szefa służb technicznych – zastępcy dowódcy 3. Brygady Radiotechnicznej. Od roku 1975 był zastępcą dowódcy 3. BRt. W latach 1978–1982 dowodził 3. Brygadą Radiotechniczną. W latach 1981–1987 był szefem Wojsk Radiotechnicznych, następnie dowódcą 1. Korpusu OPK w Warszawie. Awans na stopień generała brygady otrzymał w 1990 r. Położył duże zasługi w rozwoju nowej techniki w WRt oraz wspieraniu działalności szkół i ośrodków szkolenia specjalistów radiolokacji. Wyróżniał się wysoką kulturą dowodzenia. Był odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Ceremonia pogrzebowa, pożegnalna rozpocznie się o godzinie 12.00, 14 sierpnia 2018 r. żałobną Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Północny (Wólka Węglowa) Warszawie, gdzie odbędzie się o godzinie 14.00 dalsza część ceremonii. Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

Henryk Czyżyk