gen. bryg. Tadeusz Mikoś

W dniu 7 sierpnia 2018 roku, zmarł w swoim mieszkaniu, w Warszawie, gen. bryg. Tadeusz Mikoś, zasłużony generał Wojsk Radiotechnicznych Wojska Polskiego, członek Klubu Generałów WP i Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Ś.p. gen. bryg. Tadeusz Mikoś urodził się 7 lutego 1933 r. w Baryczy (rzeszowskie). W 1953 r. ukończył Technikum Mechaniczne we … Dowiedz się więcej