Zapraszamy na odsłonięcie pomnika Chwała Lotnikom Polskim