Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: Porozumienie w sprawie współpracy między ULC i SC

porozumienie1

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski oraz Szef Służby Celnej, Podsekretarz Stanu Jacek Kapica podpisali porozumienie w sprawie określenia zasad wymiany informacji na temat zarejestrowanych agentów i znanych nadawców posiadających jednocześnie status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Celem porozumienia jest zapewnienie przepływu informacji oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy administracją celną a Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie związanym z bezpieczeństwem i ochroną podmiotów gospodarczych posiadających lub ubiegających się o przewidziany w prawie celnym status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), oraz wynikający z przepisów prawa lotniczego status zarejestrowanego agenta lub znanego nadawcy.

Strony porozumienia zobowiązały się również do dalszego rozwijania współpracy oraz do cyklicznego prowadzania wzajemnych szkoleń.

Źródło / Autor: ULC
Zdjęcie: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne