Kategorie
News Polska

WSOSP: Przedstawiciele Sił Powietrznych Szwajcarii w WSOSP

szwajcaria wsosp

W dniu 23 czerwca br., z roboczą wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych przebywała delegacja Sił Powietrznych Szwajcarii której przewodniczył gen. bryg. Peter Soller. Przybyłej delegacji Sił Powietrznych Szwajcarii Rektor-Komendant wraz z podległą kadrą zaprezentował możliwości szkolenia personelu latającego oraz naziemnego w Ośrodkach Szkolenia Uczelni.

Źródło: WSOSP
Autor: ppłk Krzysztof Rojek, mjr Wiesław Świerkowski
Zdjęcie: ppłk Krzysztof Rojek, mjr Wiesław Świerkowski

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska