Zadania wojenne LOT-u widziane oczami sztabowców. Refleksje powrześniowe.