Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: Spotkanie na temat Konwencji Kapsztadzkiej oraz Protokołu do Konwencji dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego

W dniu 7 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie robocze na temat Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu lotniczym (tzw. Konwencji Kapsztadzkiej) oraz Protokołu do Konwencji dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego. Miało ono związek z organizowanym przez UNIDROIT oraz AWG we współpracy z ULC, Europejskim Seminarium poświeconemu Konwencji Kapsztadzkiej oraz Protokołowi, które odbędzie się w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie w hotelu Marriott.

W spotkaniu, na zaproszenie Prezesa ULC wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Polskich Linii Lotniczych LOT, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz firmy Boeing. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele nauki – prof. Stanisław Sołtysiński oraz naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz eksperci Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Celem spotkania było omówienie obecnego stanu prac w zakresie uzgodnień międzyresortowych w sprawie Konwencji Kapsztadzkiej oraz Protokołu, a także wypracowanie roboczego stanowiska co do zasadności ratyfikacji przedmiotowych aktów prawa międzynarodowego. Ponadto przedstawiciele nauki oraz przemysłu lotniczego przedstawili korzyści i wady, jakie ich zdaniem wiązałyby się z ewentualnym przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji i Protokołu, co zainicjowało bardzo ciekawą dyskusję.

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne