ULC: Zalecenia EASA i EUROCONTROL w związku z ograniczeniami lotów w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą