ULC: Zalecenia EASA i EUROCONTROL w związku z ograniczeniami lotów w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wydała w dniu 18 lipca 2014 roku Biuletyn Bezpieczeństwa (Safety Information Bulletin) No: 2014-21 dotyczący zamknięcia przestrzeni powietrznej i dróg lotniczych nad Ukrainą w związku z wypadkiem samolotu malezyjskich linii lotniczych na terenie wschodniej Ukrainy.

Biuletyn skierowany jest do krajowych nadzorów lotniczych oraz operatorów statków powietrznych. EASA informuje, że w związku z wypadkiem samolotu (lot MH-17) w dniu 17 lipca 2014 r. zostało opublikowanych szereg depeszy NOTAM dotyczących FIR Simferopol oraz FIR Dnepropetrovsk. Agencja informuje środowisko lotnicze, że istnieje zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa międzynarodowych lotów. W związku z niebezpieczną sytuacją na wschodniej granicy Ukrainy i sytuacją na Krymie, gdzie zapewniane są usługi żeglugi powietrznej przez dwa organy kontroli ruchu lotniczego należy zapoznać się z ze zmianami wprowadzonymi w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

W związku z powyższym EASA oraz Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) rekomendują aby:

1. Unikać przestrzeni powietrznej FIR Simferopol i planować trasę lotu z użyciem alternatywnych dróg lotniczych
2. Omijać zamknięte drogi lotnicze przechodzące przez FIR Dnepropetrovsk.

Dodatkowo zaleca się sprawdzanie najnowszych informacji dotyczących regionu oraz odpowiednich depeszy NOTAM.
EASA oraz EUROCONTROL monitorują sytuację i poinformują o wszystkich zmianach zgodnie z rozwojem sytuacji na Ukrainie. W celu otrzymania dalszych informacji należy skontaktować się z Sekcją Informacji Bezpieczeństwa EASA, e-mail: ADs@easa.europa.eu

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem opublikowanym na stronie internetowej EASA.

Źródło / Autor: ULC