Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: ICAO wyśle grupę ekspertów do pomocy w badaniu wypadku lotu MH-17

Informujemy, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w dniu 18 lipca 2014 roku zdecydowała o wysłaniu grupy ekspertów w celu pomocy przy badaniu wypadku samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH-17) Ukraińskiemu Państwowemu Biuru Badania Wypadków i Incydentów Cywilnych Statków Powietrznych (NBAAII). Działania te są odpowiedzią na prośbę rządu Ukrainy, aby ICAO wspomogła oficjalne dochodzenie.

ICAO podkreśla, że zgodnie z art. 26 Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, jak również Załącznikiem 13 do Konwencji dotyczącym Badania Incydentów i Wypadków Statków Powietrznych, Ukraina oficjalnie przewodniczy badaniu wypadku lotniczego samolotu lotu MH-17 jako państwo zdarzenia. Załącznik 13 zawiera również kompleksowe międzynarodowe wymagania w zakresie badania wypadków i incydentów statków powietrznych i dokładnie określa, które państwa mogą uczestniczyć w dochodzeniu. Są to państwa miejsca zdarzenia, rejestracji, operatora, projektanta i producenta statku powietrznego. Określa również prawa i obowiązki tych państw.

Państwo, które ma szczególne powiązanie z wypadkiem, na przykład z racji śmierci lub poważnych obrażeń jego obywateli, ma również prawo do wyznaczenia biegłego do badania, który byłby uprawniony do udania się na miejsce wypadku oraz miałby dostęp do istotnych informacji dotyczących stanu faktycznego, jakie są dopuszczone do publicznej wiadomości przez państwo prowadzące badanie. Powołany biegły uprawniony jest do otrzymania kopii raportu końcowego z badania wypadku.

„ICAO zdecydowanie potępia użycie broni przeciwko międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu”, powiedział Przewodniczący Rady ICAO, dr Olumuyiwa Benard Aliu. „Ten tragiczny czyn przeciwko pasażerom i załodze cywilnego samolotu Malaysia Airlines MH-17 jest całkowicie niezgodny z zasadami konwencji. Eksperci ICAO wkrótce zostaną wysłani na miejsce wypadku, aby zacząć pomagać urzędnikom NBAAII i jesteśmy dumni, że możemy wspierać te wysiłki”.

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat