dr Anna Pastorek – Holenderska flota wojenna 1639-1667. Organizacja i znaczenie – zapowiedź