dr Anna Pastorek – Holenderska flota wojenna 1639-1667. Organizacja i znaczenie – zapowiedź

Lata 1639-1667 to niezwykle interesujący i ważny z punktu widzenia wojen morskich, a także historii gospodarczej, okres w historii Republiki Zjednoczonych Prowincji i Europy. Po ostatecznym złamaniu potęgi Hiszpanii w bitwie pod Downs (1639) Republika Zjednoczonych Prowincji mogła wreszcie zająć jej miejsce i stać się pierwszą potęgą morską ówczesnego świata. Rok 1648/49 uważany jest za szczytowy punkt supremacji handlowej małej kupieckiej republiki na morzach. Po pokonaniu Hiszpanii mogło wydawać się, że jej pozycja jest niezagrożona. Przewaga Republiki Zjednoczonych Prowincji w ilości posiadanych jednostek handlowych i rybackich nad innymi państwami była miażdżąca. Szybko okazało się jednak, że dobrze rozwijająca się gospodarczo Anglia, stanie się nowym, groźnym przeciwnikiem. Rywalizacja handlowa obu państw miała znaleźć kontynuację w szeregu wyniszczających wojen morskich. W książce, którą oddajemy Czytelnikowi do rąk omówiono organizację holenderskiej floty wojennej (admiralicje, korpus oficerski, załogi, okręty) oraz rolę floty w polityce państwa. Najlepszą miarą skuteczności floty wojennej jest konfrontacja z przeciwnikiem, dlatego też w książce przedstawiono najważniejsze działania wojenne na morzu w latach 1639-1667, miedzy innymi bitwę pod Downs (1639), będącą wielkim zwycięstwem Anglików bitwę pod Lowestoft (1665), słynne zwycięstwo Holendrów w najdłuższej bitwie epoki żagla – bitwie czterodniowej (1666), czy wyprawę admirała De Ruytera do

Chatham (1667).

Spis treści:

Wstęp

I Organizacja i znaczenie floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji w latach 1568-1639

1. Początki floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji

2. Zadania floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji

II Republika Zjednoczonych Prowincji włącza się do walki o panowanie na morzach (1639)

1. Organizacja floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji

2.Przyczyny i konsekwencje

wojny z Hiszpanią (1639)

III Światowa potęga? Flota wojenna Republiki Zjednoczonych Prowincji w latach 1652-1654

1. Przyczyny I wojny angielsko-holenderskiej

2. I wojna angielsko-holenderska (1652-1654)

IV Reforma floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji i jej skutki

1. „Nowa flota” Republiki Zjednoczonych Prowincji

2. II wojna angielsko-holenderska (1665-1667)

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Spis map i schematów

Spis tabel

Pastorek_Holenderska flota_okladka