ULC: Nowe przepisy dotyczące przewożenia w bagażu kabinowym płynów, aerozoli i żeli

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od dnia 31 stycznia (piątek) 2014 roku będą obowiązywać nowe zasady kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych Unii Europejskiej. Według nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 246/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zarządzający lotniskiem będzie prowadził kontrolę bezpieczeństwa przy wejściu do strefy zastrzeżonej lotniska przynajmniej:

– płynów, aerozoli i żeli zakupionych w porcie lotniczym lub na pokładzie statku powietrznego zamkniętych w torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia, w których w widoczny sposób umieszczono odpowiedni dowód potwierdzający ich zakup w części lotniczej lotniska lub na pokładzie statku powietrznego, oraz

– płynów, aerozoli i żeli przeznaczonych do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt.

Płyny, aerozole i żele wnoszone przez pasażerów mogą być zwolnione z kontroli bezpieczeństwa przy wejściu do strefy zastrzeżonej lotniska, jeżeli:

a) płyn, aerozol lub żel znajduje się w pojedynczym pojemniku o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub równowartości, umieszczonym w jednej zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość plastikowej torebki swobodnie się w niej mieści, a torebka jest dokładnie zamknięta; lub

b) płyn, aerozol lub żel jest zamknięty w specjalnej torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia w momencie zakupu na miejscu w strefie operacyjnej lotniska;

c) płyn, aerozol lub żel zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia pochodzi z innego portu lotniczego UE lub statku powietrznego przewoźnika z UE i został ponownie zamknięty w specjalnej torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia przed opuszczeniem strefy zastrzeżonej lotniska;

d) płyn, aerozol lub żel został poddany kontroli bezpieczeństwa na miejscu za pomocą systemów LEDS w strefie operacyjnej lotniska, a następnie został zamknięty w specjalnej torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia.

Pozostałe kategorie LAGs (Liqiuds, Aerosols and Gels) nie są dopuszczane do strefy zastrzeżonej lotniska.

W praktyce zmiany wynikające z nowych przepisów kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli będą dotyczyły procedur stosowanych przez zarządzających, a w mniejszym dotkną pasażerów.

Dotychczas pasażer mógł wnieść do strefy zastrzeżonej portu lotniczego:

– płyny, aerozole i żele w opakowaniach poniżej 100 ml w jednej zamykanej przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nie przekraczającej 1 litra,

– płyny, aerozole i żele przeznaczone do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt,

– płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym UE lub na pokładzie przewoźnika UE, zamknięte w bezpiecznej torbie, w ciągu 24 godzin od zakupu,

– płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym w państwie trzecim wymienionym w dodatku 4-D (przede wszystkim dotyczy to Kanady i USA), zamknięte w bezpiecznej torbie, w ciągu 36 godzin od zakupu.

Wszystkie wyżej wymienione kategorie płynów, aerozoli i żeli były zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą specjalistycznych urządzeń do kontroli płynów, aerozoli i żeli. Zarządzający lotniskiem nie miał obowiązku prowadzenia kontroli bezpieczeństwa płynów aerozoli i żeli za pomocą specjalistycznych dedykowanych do tego urządzeń.

Od dnia 31 stycznia 2014 r. pasażer może wnieść do strefy zastrzeżonej portu lotniczego:

– płyny, aerozole i żele w opakowaniach poniżej 100 ml w jednej zamykanej przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nie przekraczającej 1 litra, (zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych urządzeń)

– płyny, aerozole i żele przeznaczone do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt (podlegają kontroli bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych urządzeń),

– płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym UE lub na pokładzie przewoźnika UE, zamknięte w bezpiecznej torbie (częściowo zwolnione z kontroli za pomocą dedykowanych urządzeń),

– płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym w państwie trzecim lub na pokładzie przewoźnika z państwa trzeciego, zamknięte w bezpiecznej torbie (podlegają kontroli za pomocą dedykowanych urządzeń).

Zarządzający lotniskiem ma obowiązek prowadzenia kontroli bezpieczeństwa określonych kategorii płynów aerozoli i żeli za pomocą specjalistycznych dedykowanych do tego urządzeń.

Dla ułatwienia:

Dotychczas można było przewieźć: Od 31 stycznia 2014 r. można przewieźć:
płyny, aerozole i żele w opakowaniach poniżej 100 ml w jednej zamykanej przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nie przekraczającej 1 litra

 

zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą specjalistycznych urządzeń do kontroli płynów, aerozoli i żeli

płyny, aerozole i żele w opakowaniach poniżej 100 ml w jednej zamykanej przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nie przekraczającej 1 litra

 

zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą specjalistycznych urządzeń do kontroli płynów, aerozoli i żeli

płyny, aerozole i żele przeznaczone do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt

 

zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą specjalistycznych urządzeń do kontroli płynów, aerozoli i żeli

płyny, aerozole i żele przeznaczone do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt

 

podlegają kontroli bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych urządzeń

płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym UE lub na pokładzie przewoźnika UE, zamknięte w bezpiecznej torbie, w ciągu 24 godzin od zakupu

 

zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą specjalistycznych urządzeń do kontroli płynów, aerozoli i żeli

płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym UE lub na pokładzie przewoźnika UE, zamknięte w bezpiecznej torbie

 

 

częściowo zwolnione z kontroli za pomocą dedykowanych urządzeń

 

płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym w państwie trzecim wymienionym w dodatku 4-D (przede wszystkim dotyczy to Kanady i USA), zamknięte w bezpiecznej torbie, w ciągu 36 godzin od zakupu

 

zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą specjalistycznych urządzeń do kontroli płynów, aerozoli i żeli

płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym w państwie trzecim lub na pokładzie przewoźnika z państwa trzeciego, zamknięte w bezpiecznej torbie (podlegają kontroli za pomocą dedykowanych urządzeń)

 

podlegają kontroli bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych urządzeń

Źródło / Autor: ULC