16. BRL: Wizyta Dowódcy

16 stycznia br. 16 jarociński batalion remontu lotnisk wizytował nowy Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa taktycznego płk dypl. pil. Dariusz MALINOWSKI.
Po złożeniu meldunku przez Dowódcę batalionu ppłk Andrzeja GALANA Dowódca 2. SLT spotkał się z kierowniczą kadrą batalionu. W ramach spotkania Dowódca Batalionu przedstawił osoby funkcyjne batalionu oraz zapoznał Dowódcę 2. SLT ze strukturą i przeznaczeniem batalionu, specyfiką jego zadań oraz problemami związanymi z funkcjonowaniem.
W trakcie krótkiej wizyty Dowódca 2. SLT odwiedził między innymi salę tradycji, gdzie Starszy Podoficer Sztabowy Sekcji Wychowawczej -chor. Maciej Zaborowski przedstawił Dowódcy Skrzydła historię jarocińskich koszar, bogaty dorobek batalionu oraz przybliżył sylwetki poprzednich dowódców jednostki wojskowej. Następnie został zapoznany z najmłodszym pododdziałem batalionu tj. Mobilnym Zespołem Rozminowania EOD. Zaprezentowano specjalistyczny sprzęt, w tym roboty „EXPERT” i „INSPEKTOR”, wykrywacze min i bomb, zestaw rozpoznania PIRO 2 oraz kombinezon podchodzeniowy lekki SRS 5. Zapoznano Dowódcę również z zadaniami Modułu i jego potrzebami w zakresie sprzętu i szkolenia. Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie płk Malinowskiego z zasadniczym sprzętem wojskowym podczas trwającego Dnia Technicznego prowadzonego w parku sprzętu technicznego. Zaprezentowano sprzęt lotniskowy, pojazdy transportowe i maszyny inżynieryjne znajdujące się na wyposażeniu batalionu.
Była to pierwsza wizyta Pana płk dypl. pil. Dariusza MALINOWSKIEGO w 16 jarocińskim batalionie remontu lotnisk po objęciu obowiązków Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

wizyta dowodcy_2014_01_20

Źródło: 16. BRL
Autor: st. chor. szt. Adam Butlański
Zdjęcie: Paulina Pilarczyk