2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 2. SLT

2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (2. SLT) to kluczowa jednostka w Siłach Powietrznych.Zadania:

  • utrzymywanie w ciągłej sprawności i gotowości do działania podległych jednostek wojskowych;
  • utrzymywanie nakazanego stanu gotowości bojowej Skrzydła oraz przygotowanie do prowadzenia działań na obszarze kraju i poza jego granicami;
  • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją szkolenia w podległych jednostkach;
  • przygotowanie podległych jednostek wojskowych do prowadzenia działań bojowych w ramach operacji narodowych i sojuszniczych;
  • utrzymanie zdeklarowanych i wydzielonych sił oraz środków w gotowości do udziału w operacjach sojuszniczych NATO oraz w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych;
  • wydzielenie i przekazanie w operacyjne podporządkowanie Centrum Operacji Powietrznych (COP) lub właściwego dowództwa NATO sił i środków zgodnie z rozkazem nadrzędnego szczebla dowodzenia;
  • zapewnienie przyjęcia oraz wsparcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia, zgodnie z obowiązkami państwa gospodarza (Host Nation Support);
  • stawianie zadań podległym jednostkom wojskowym z zakresu dowodzenia pozaoperacyjnego oraz synchronizowanie działań między nimi.

Rys historyczny:

2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego powstało w wyniku przeformowania 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Jednostka przejęła historię i tradycję rozwiązanej Brygady. W 1998 roku 2. BLT została włączona w skład 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu. 22 października 198 roku po wstępnym zorganizowaniu jednostka została włączona do  7. pułku lotnictwa bombowo – rozpoznawczego w Powidzu. W wyniku kolejnych zmian strukturalnych rozformowani 7. plbr, a żołnierze z jednostki zasilili 6. i 7. eskadrę lotnictwa taktycznego. 2. SLT w dniu 31 sierpnia 2002 roku otrzymało sztandar. Rok później Brygada brała udział w ćwiczeniach NATO AIR MEET, które odbywały się na lotnisku w Krzesinach i Powidzu. poza eskadrami w skład Brygady wchodziły również 31., 32. i 33. Baza Lotnicza. W 2006 roku dołącza 16 batalion usuwania zniszczeń lotniskowych. W 2008 roku 33. Baza Lotnicza przeszła pod 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego. 9 listopada 2006 przyjęto pierwsze maszyny F-16. Dowódcą 2. SLT jest gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK.

Struktura:

Dowództwu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego podlegają
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny;
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego – Łask;
16. batalionu remontu lotnisk – Jarocin

W strukturze organizacyjnej 2. SLT wyróżniamy następujące piony z podległymi wydziałami lub sekcjami:
Dowództwo 2. SLT
Sztab (Sekcja Organizacyjno – Kadrowa, Sekcja Rozpoznawcza, Wydział Operacyjny, Wydział Planowania Logistycznego, Sekcja Dowodzenia i Łączności)
Pion szkolenia (Wydział Szkolenia Lotniczego, Wydział Techniki Lotniczej, Sekcja Wysokościowo-Ratownicza, Sekcja Szkoleniowa, Sekcja Zastosowania Bojowego, Sekcja Standaryzacji i Oceny, Sekcja Zastosowania i Sekcja Wsparcia Bojowego, Sekcja Szkoleniowa)
Pion Ochrony Informacji Niejawnych;
Wydział Ruchu Lotniczego;
Sekcja Wychowawcza;
Sekcja Służby Zdrowia

Struktura dowództwa:

Źródło: 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego/ 2slt.sp.mil.pl

Grafiki: Skrzydło Lotnictwa Taktycznego/ 2slt.sp.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii