16. batalion remontu lotnisk – 16. brl

16. batalion remontu lotnisk ma swoją siedzibę w Jarocinie.

Rys historyczny:

 • 29 kwietnia 1945 roku rozkazem Tyłów Wojsk Powietrznych Sił Wojska Polskiego w Dęblinie sformowano 1. Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy Batalio
 • 45-46- odbudowa lotniska w Łodzi i Babich Dołach
 • 1947 redukcja batalionu do kompanii
 • 1948- przebazowanie kompanii z Oksywia do Elbląga, remonty lotnisk w Gdańsku Wrzeszczu, Ornecie i Słupsku
 • 1950 remont lotniska w Malborku
 • 1950 – przeniesienie do Grudziądza
 • 1951- rozbudowa jednostki do stanu batalionu – 16 batalion budowy lotnisk
 •  1952-1955 batalion realizuje prace na lotniskach, w tym między innymi: Radom, Sochaczew, Wrocław, Gniezno, Dęblin, Warszawa, Modlin, Mirosławiec, Białogard, Ciechanów, Smerek, Piła, Cewice, Mierzęcice, Orneta, w Bednarach i Malborku
 • 1955 ćwiczenia w budowie lotnisk
 • 1956- przenosiny z Grudziądza do Malborka
 • 1958- w styczniu jednostka stacjonuje już w Jarocinie gdzie pozostaje do dziś
 • 1959 przedłużenie dróg startowych w Mirosławcu i Dęblinie
 • 1962 reorganizacja batalionu i podział na 3 identyczne kompanie
 • 1963-1966 batalion wykonał modernizację lotnisk w Zegrzu Pomorskim, Radomiu i Goleniowie, wybudował lotnisko w Wilczych Laskach koło Okonka oraz wykonywał roboty ziemne na lotnisku w Darłowie
 • 1966 – budowa lotniska metodą szybkościową w ciągu 2 dni
 • 1968-1971 zadania szkolenia praktycznego na lotniskach: Oleśnica, Drawsko Pomorskie, Myszyniec i Kąkolewo oraz w Mirosławcu i Bednarach.
 • 1971- restrukturyzacja etatowa
 • 1975 szkolenia praktyczne na obiektach w Sępólnie, Debrznie, Goleniowie, Krzesinach i Powidzu
 • 1976 roku większość pododdziałów batalionu przebazowano do Birczy będącej przedprożem Bieszczad, gdzie 550 m. n.p.m. przystąpiono do budowy lotniska “Krajna”. Jest to najwyżej położony pas startowy o nawierzchni sztucznej w Polsce.\
 • w latach 80 zaprzestano budowy nowych dróg lotnisk- jednostka specjalizuje się w remontach i modernizacjach
 • 1986- rozformowanie Ośrodka Szkolenia Specjalistów Budowy Lotnisk- powstaje kompania włączona w struktury batalionu
 • lata 90 – prace nad dostosowanie jednostki do systemów natowskich
 • 2003 – rozformowanie 16. batalionu budowy lotnisk, a w jego miejsce  sformowano 16 batalion usuwania zniszczeń lotniskowych
 • 2007 –  prace modernizacyjne w Łasku przygotowujące lotnisko do przylotu F-16, zaplanowane na 2008

Jako logistyczny pododdział remontowy odpowiada za przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem lotnisk na szczeblu operacyjnym. Dzięki wysokiemu stopniowy wyszkolenia i odpowiedniemu wyposażeniu żołnierze 16 brl są w stanie w krótkim czasie odtworzyć zdolność eksploatacyjną uszkodzonych dróg startowych i dróg kołowania oraz umocnionych stref rozśrodkowania samolotów.

Podstawowe zadania batalionu:

– prowadzenie bieżącej działalności orgnizacyjno-szkoleniowej oraz realizacja nakazanych zadań w okresie przebywania pododdziałów na obiektach praktycznego szkolenia;
– utrzymanie pełnej sprawności technicznej UiSW;
– zapewnienie warunków do sprawnego powołania rezerw osobowych
– utrzymanie w gotowości systemu łączności i dowodzenia

Na wyposażenie jednostki trafia coraz nowocześniejszy sprzęt zastępując używany od lat i pamiętający jeszcze czasy Układu Warszawskiego. Najważniejszym wyposażeniem s oczywiście maszyny zdolne do szybkiego odtwarzania płaszczyzn lotniskowych. Zgodnie z obowiązująca na świecie tendencją również 16. brl otrzymuje coraz więcej sprzętu o uniwersalnym zastosowaniu. Wg założeń każda z kompanii usuwania zniszczeń lotniskowych od chwili zbombardowania lotniska w czasie czterech godzin ma rozpoznać charakter, rodzaj i wielkość zniszczeń, wyznaczyć minimalny odcinek drogi startowej o parametrach zależnych od typu samolotu oraz usunąć w jego obrębie do dwunastu lejów powybuchowych o uśrednionej objętości ok. 200 m3 oraz rozwinąć urządzenia niezbędne do zabezpieczenia lotów.

Dowódcą batalionu jest ppłk. dypl. Marian Borowiak.

Strona domowa jednostki.

Źródło: 16brl.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii