ULC: Trwa faza rady 200. Sesji Rady ICAO w Montrealu

W dniu 20 listopada odbyło się trzecie posiedzenie 200. Sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w Montrealu, w której uczestniczy dr Małgorzata Polkowska – stała przedstawicielka Polski w Radzie ICAO. W ramach posiedzenia Rady rozpatrzono szereg dokumentów. Między innymi przedyskutowano temat organizacji i zatwierdzenia agendy dwudziestego piątego posiedzenia Panelu Ochrony Lotnictwa (Aviation Security Panel). Przedstawiono również ustny raport dotyczący bezprawnej ingerencji w międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Ponadto został zaprezentowany raport dotyczący wprowadzenia zmiany 24 do Załącznika 9 – Ułatwienia do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Dr Małgorzata Polkowska zabrała głos w sprawie i przedstawiła stanowisko Polski oraz uwagi do niektórych zaproponowanych zmian w zakresie regulacji dotyczących pasażerów wymagających pomocy. W ramach posiedzenia Rady odbyła się dyskusja na temat wpisania Światowej Organizacji Celnej na listę organizacji, które mogą uczestniczyć w posiedzeniach ICAO jako obserwator oraz został przedstawiony roczny raport z prac Komitetu ds. Doradztwa, Oceny i Audytu (EAAC).

Źródło / Autor: ULC