Port lotniczy „Rzeszów-Jasionka” oficjalnie nawiązał współpracę z lotniskiem w Miami na Florydzie

W dniu 8 listopada 2013 w Miami (USA) prezes rzeszowskiej Jasionki Stanisław Nowak podpisał Deklarację Współpracy (Memo of Understanding) z władzami lotniska w Miami, zmierzającą do utworzenia połączeń cargo (a w przyszłości także i pasażerskich) pomiędzy dwoma węzłami lotniczymi obsługującymi z jednej strony Stany Zjednoczone, Amerykę Łacińską i Karaiby, a z drugiej Europę Środkowo-Wschodnią. W ceremonii podpisania dokumentu, która odbyła się w ramach międzynarodowych targów Air&Sea Cargo Americas wzięli udział mer hrabstwa Miami-Dade Carlos A. Gimenez, członkini zarządu hrabstwa Rebecca Sosa, władze Portu Lotniczego w Miami oraz po stronie polskiej marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się nam doprowadzić do sformalizowania współpracy z lotniskiem w Miami, szczególnie że stało się to na wyraźne życzenie strony amerykańskiej. Nie moglibyśmy w związku z tym pozwolić sobie na niewykorzystanie takiego potencjału i wiedzy, jakie są obecne na tym rynku – powiedział Stanisław Nowak. – Port w Miami jest jednym z największych hubów przeładunkowych dla lotniczego rynku cargo w USA, jest zatem skąd czerpać doświadczenie i wiedzę, a także wywierać wpływ na przewoźników, aby wzbudzić zainteresowanie naszym podkarpackim potencjałem. Mam nadzieję, że po obu stronach Atlantyku znajdą się firmy i partnerzy zainteresowani zbudowaniem połączenia lotniczego pomiędzy Rzeszowem a Miami i że to przedsięwzięcie przyniesie wszystkim sukces – pokreślił prezes Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.
– Lotnisko w Miami jest głównym motorem napędowym dla gospodarki hrabstwa Miami-Dade, a także całej Florydy, a ta deklaracja stanowi doskonalą możliwość stworzenia więzi handlowych z wzrastającymi gospodarkami Europy Środkowo- Wschodniej, pobudzając równocześnie lokalne rynki pracy – oznajmił Carlos Gimenez z hrabstwa Miami-Dade.

W trakcie spotkania podkreślono, że zapisy nowo podpisanej deklaracji były negocjowane za pośrednictwem Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Florydy i Obu Ameryk, która reprezentowana była przez jej szefostwo: Małgorzatę Andrakę i Leszka Ładowskiego. Dokument zakłada pobudzanie nowych kontaktów biznesowych z firmami z Polski i USA oraz sąsiednich regionów w oparciu o strategiczne usytuowanie lotniska w Miami jako portu przeładunkowego dla obu Ameryk oraz portu w Jasionce jako lotniska leżącego w pobliżu wschodniej granicy Unii Europejskiej.

rzeszow-podpisanie-umowy

Źródło / Autor:  Lotnisko Rzeszów
Zdjęcie:  Lotnisko Rzeszów