ULC: Ankieta dotycząca bezzałogowych statków powietrznych w Polsce – przypominamy!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że do dnia 30 września 2013 roku prowadzone jest badanie ankietowe dotyczące bezzałogowych statków powietrznych w Polsce. Państwa wiedza i doświadczenie są niezwykle cenne, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Zbierane informacje są anonimowe i będą wykorzystane do prac nad regulacjami prawnymi w zakresie UAV. Obecna ankieta jest pierwszą z kilku planowanych. Liczymy na zebranie podstawowych danych odnośnie liczby, różnorodności i przeznaczenia sprzętu używanego w Polsce.

Ankieta jest dostępna tutaj.

Zapraszamy również do odwiedzania zakładki UAV poświęconej zagadnieniom lotnictwa bezzałogowego.

Źródło / Autor: ULC