Podróże szlachty w XVI i XVII w. na podstawie prac historyków kultury dwudziestolecia międzywojennego.